Verzenden & retourneren

Onze verzendkosten

  • €3.95 voor heel Nederland incl. de Waddeneilanden incl. Track & Trace
  • €7.95 voor heel België en Duitsland incl. Track & Trace

Retoursturen

Mocht het product niet aan uw eisen voldoen dan mag u het natuurlijk retour zenden. Hieronder leest u hoe dat werkt. Wij hanteren een zichttermijn van 14 dagen ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Voor het ongedaan maken van uw bestelling kunt u inloggen in uw account die u binnen 14 dagen kunt gebruiken voor het ontbinden van de overeenkomst. U dient vervolgens binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst de retour gemelde artikelen aan ons te verzenden. De retourkosten dient u zelf te betalen.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Uiteraard mag u ook via email of schriftelijk de overeenkomst ontbinden.

Goedkopehoorbatterij.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. 

GoedkopeHoorbatterij.nl is wettelijk verplicht u dit formulier aan te bieden.
Het is echter niet noodzakelijk voor u om dit formulier te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen uw retour telefonisch (0229 755 134) of via email ([email protected]) door te geven.
Indien u dit formulier wilt gebruiken, kunt u het ingevulde formulier per post opsturen of als bijlage bij een email verzenden.

Aan:
GoedkopeHoorbatterij.nl
Tomatenmarkt 52A
16381PH, Zwaagdijk-Oost
Nederland

- Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop
van de volgende producten:
 ___________________________________________________________________________
- Order- of factuurnummer:  _____________________________________________________
- Ontvangen op  ______________________________________________________________
- Naam consument: ___________________________________________________________
- Adres consument:  ___________________________________________________________
- IBAN-nummer consument**: ___________________________________________________
- Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

___________________________________________________________________________
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
** Alleen nodig indien de factuur al betaald is.